İSG ve Çevre Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak işçi sağlığı ve güvenliğinin önemini çalışanlara benimsetmek, kanuni mevzuat ve şartlara taviz vermeden uymak, iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmektir.

Çevre Politikamız

Yeşiloğlu Plastik, üretim esnası ve sonrasında çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi; ürettiği ürünlerle doğayı korumayı, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve bu politikayı tüm çalışanlarına, tedarikçilerine ve müşterilerine aşılamayı amaçlamaktadır.